Oorlog in mijn Buurt II

Kinderen uit groep 8 interviewen ouderen uit hun eigen buurt over hoe zij de oorlog hebben beleefd.